pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Nyexaminerade lärare ska tilldelas en mentor

Alla lärare som tar examen efter den 1 juli ska genomföra en introduktionsperiod, enligt Skolverkets nya föreskrifter, som innehåller bestämmelser om introduktionsperioden, vad en kompetensprofil är och hur en lämplighetsbedömning ska gå till.

Syftet är, enligt Skolverket, att få lärare att känna sig säkrare i sin yrkesidentitet som nyexaminerad. Introduktionsperioden ska vara minst ett läsår för alla lärare och syftet är att läraren ska få en chans att pröva på praktiska arbetsuppgifter.

Skolverkets föreskrifter visar vad som ska ske under introduktionsperioden och blir ett stöd för rektor, mentor och den nyexaminerade. Det är kompetensprofilen som reglerar vad läraren ska visa att de kan under perioden.  Lämplighetsbedömningen av rektor eller förskolechef ska ske vid tre tillfällen under introduktionsperioden. är lämplighetsbedömningarna ska ske görs upp med den nyexaminerade men det kan ske under till exempel november, tidig vår och vid vårterminens slut.

Lämplighetsbedömningarna innebär att man till exempel tittar på hur den nyexaminerade planerar och genomför undervisningen, hur man leder en klass, följer upp och fungerar med elever, kollegor och föräldrar. En rektor eller förskolechef får inte delegera ansvaret utan ska själv göra en plan för introduktionsperioden och den ska grunda sig på vad den nyexaminerade har för behov.

Den nyexaminerade läraren får en mentor som regelbundet ger den nyanställda hjälp och stöd att ta sig igenom introduktionsperioden. Det kan vara rektor eller rektor tillsammans med fackombudet som gör det. Eller så utser huvudmannen flera mentorer i en kommun.
En mentors roll är att vara den kloka, erfarna läraren som kan berätta om vad som vad bra och dåligt och resonera om vad man kunde göra annorlunda, enligt Skolverket.