pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Får kommunala skolor och friskolor ersättning på olika villkor?

En rapport från Friskolornas riksförbund visar att friskolor och privatdrivna skolor inte får ersättning på samma villkor som kommunala skolor.

Skolpengen fördelas inte på lika villkor till fristående förskolor och skolor som till kommunala. Brist på jämförbarhet och regler om schablonersättningar är betydande orsaker.

Enligt rapporten har den nya skolpeng som infördes 2010 inte fyllt sitt syfte, som var att friskolor och privatdrivna skolor skulle få lika villkor som de kommunala skolorna. Förbundet har gått igenom alla rättsprocesser där friskolor eller privatdrivna förskolor har överklagat det kommunala beslutet om ekonomisk ersättning. I bara 15 av de 188 domarna har de fristående skolorna och förskolorna fått bifall på sina överklaganden.

 

Enligt rapporten är regelverket otydligt, vilket missgynnar friskolorna. Det leder, enligt rapporten, till lokala anpassningar och lokala tolkningar som inte är tillräckligt enhetliga och rättvisa.  De menar också att det ofta är svårt att avgöra hur ersättningen till de privata skolorna har räknats ut och anser att regeringen bör se över regelverket så bedömningen blir enhetlig i alla kommuner. När  den nya skolpengen infördes var regeringen kanske inte tillräckligt tydlig angående vad som gäller. Regelverket verkar ha drabbats av en del ”barnsjukdomar” som gör behöver åtgärdas för att villkoren mellan de kommunala och de privata skolorna verkligen ska bli rättvisa.