pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Rektor till Skarpnäcks skola

Ort
Kategorier
Utgår

2023-09-20

Ansök nu

Rektor till Skarpnäcks skola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.

Om skolan

Skarpnäcks skola och anpassad grundskola är en F-9 enhet med ca 950 elever. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och anpassad grundskola. Satsning på extra pulshöjande fysiska aktiviteter och fysiska avbrott med så kallade brainbreaks sker under skoldagen. Skarpnäcks skola är en klusterskola vilket innebär att enheten är en av Stockholms Stads skolor som är en särskilt utvald övningsskola med syftet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och verksamhetsförlagd utbildning. Fritidsverksamheten har stor betydelse för Skarpnäcks skola. Medarbetarna på fritidshemmet har en hög utbildningsnivå och ett välstrukturerat samarbete med skolan. Samtliga verksamheter arbetar systematisk och bidrar till elevernas utveckling och lärande. Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.

Läs mer om skolan här: Skarpnäcks skola

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Ditt ledarskap

Skarpnäcks skola söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samt utvecklar det egna ledarskapet. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Som rektor leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för at effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Du är en ledare som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen.

Utbildning

Du har en lärarexamen och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är specialpedagogisk examen och ledarskapsutbildningar.

Erfarenhet

Du har rektorserfarenhet från grundskola. Meriterande är erfarenhet av anpassad grundskola, RSU-grupp och rektorsuppdrag inom Stockholm stad.

Kunskap

Du är väl förtrogen med Lgr 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du har goda IT-kunskaper och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Rektor till Skarpnäcks skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen