pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Mariehällsskolan söker förstelärare med behörighet i Ma/NO/Tk åk 4-6

Ansök nu

Mariehällsskolan söker förstelärare med behörighet i Ma/NO/Tk åk 4-6

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Mariehällsskolan 

Mariehällsskolan är en F-6 skola med cirka 580 elever som öppnade 2014 i stadsdelen Annedal i Bromma. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna, engagerade och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). På Mariehällsskolan finns ett genuint fokus på elevernas lärande och deras kunskapsutveckling står i centrum hos oss. Hos oss ska undervisning och utbildning vara tillgänglig för alla elever genom ett förebyggande elevhälsoarbete och undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar ständigt för att göra vår skola bättre för alla elever som går här just nu.
Vår vision är: Kunskap ger självständighet, framtidstro och förståelse för att olikhet är en styrka. 

Vi söker nu en förstelärare till skolan som vet att alla elever kan lära och är nyfiken och uthållig i att utveckla verksamheten så att eleverna kan nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Ditt uppdrag som förstelärare

Vi söker dig som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen med ett särskilt intresse i matematik och/eller de naturvetenskapliga ämnena. Som förstelärare ingår du i skolans förstelärargrupp. I dialog med kollegor och skolledning arbetar du med att driva och leda skolans pedagogiska utvecklingsarbete enligt ett beskrivet uppdrag som kan variera över tid beroende på verksamhetens behov och mål. Under kommande år lägger vi särskilt fokus på matematikutveckling vilket innebär att det finns goda möjligheter att bidra till och påverka skolans utveckling.

Rollen kommer innebära huvudsaklig undervisning i matematik och NO-ämnena. Undervisning i andra ämnen kan också bli aktuellt beroende på din behörighet. Du ingår i ett arbetslag där du planerar, genomför och utvärderar undervisning tillsammans med dina kollegor. Vi tillämpar ett ämneslärarskap i mellanstadiet där lärarna undervisar fler klasser i sina ämnen.  Under vissa lektioner undervisar du tillsammans med en lärarkollega i ett tvålärarskap. Tjänsten kan komma att innefatta mentorskap för elever i årskursen du undervisar. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare som genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du uppfyller Skolverkets krav för förstelärare samt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut. 
Genom systematisk och strukturerad dokumentation har visat att du: 

  • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat

  • kan synliggöra elevernas lärande och resultat

  • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling

  • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas

  • utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Vi vill att du är legitimerad lärare i NO/Tk, matematik. Mariterande är om du även är behörig i svenska. Du har flerårig erfarenhet av undervisning i åk 4-6 och erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsarbete.  I åk 4-6 arbetar vi med blockmodellen enligt Singaporemetoden och vi ser gärna att du har erfarenhet av det. 

Du är engagerad, drivande och har en inkluderande elevsyn. Du har höga förväntningar på eleverna som uttrycks i en förväntan på alla elevers förmåga att lära. Du planerar för undervisning som tydliggör förväntningar på vad och hur eleverna ska lära. Genom ett tydligt ledarskap gör du eleverna delaktiga både i din undervisning och i din planering så att en trygg och tillgänglig lärmiljö skapas. Du tror på och använder digitaliseringens möjligheter som hävstång för lärande och för att tillgängliggöra undervisningen för elevers olika behov.  

Som person har du lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att arbeta kollegialt med planering av undervisningen. Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört sätt. Du arbetar strukturerat mot mål och resultat och är driven och självgående. Du är förebildlig i ditt medarbetarskap och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på skolan.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld erbjuda en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet. 

Övrigt 

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Vi vill att du bifogar din lärarlegitimation inkl behörighetsförteckning i ansökan. 
De kunskaper som krävs för att erbjudas en förstelärartjänst ska kunna styrkas genom dokumentation och referenser. Vid anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Mariehällsskolan söker förstelärare med behörighet i Ma/NO/Tk åk 4-6

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen