pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Lärare mot fritidshem till Skarpnäcks skola

Ort
Utgår

2023-09-29

Ansök nu

Lärare mot fritidshem till Skarpnäcks skola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola är en F-9 skola som har ca 950 elever, därav ca 75 elever i förskoleklass och 40 elever i anpassad grundskola. Skarpnäcks skolas vision är: Hjärta – Hjärna – Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vi arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola
och grundsärskola.

Fritidshemmen har ett arbetssätt som innebär en tydlig ansvarsfördelning och pedagogisk riktning utifrån LGR22 och Allmänna råden för fritidshem med tillhörande fokus på skolans rastverksamhet. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanens centrala innehåll i samtliga årskurser - ett arbete som leds av skolans biträdande rektor för fritidshemmen tillsammans med fritidshemssamordnare från varje arbetslag.

På Skarpnäcks skola ses fritidshemspedagogiken som en tillgång i utvecklandet av didaktiska förhållningssätt både i och utanför klassrummen. I samarbete med skolläraren arbetar fritidshemsläraren kompletterande i klassrummet i form av estetiska lärprocesser och utepedagogik. Fritidshemmen finns även representerade vid kvalitetsdialoger och på ämnesmöten i syfte att bidra med det fritidshemspedagogiska perspektivet och främja samarbetet mellan skola och fritidshem.

Varje pedagog i fritidshemmet tillhandahåller ett personligt schema med tydliga direktiv om planeringstid, förberedelsetid, pedagogledda aktiviteter och rastvärd i syfte att säkerställa att fritidshemsläraren ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete i linje med rådande styrdokument.

Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i
Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning

Vi på Skarpnäcks skola söker en legitimerad lärare mot fritidshem som har ett brinnande intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån läroplan, elevernas intresse och behov utformar en meningsfull undervisning. I arbetet utgår du från fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Verksamheten sker både i klass och under fritidshemstid. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Alla medarbetare på skolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och som lärare mot fritidshem utgår vi ifrån att du är insatt i
det centrala innehållet och förmågorna i de nya läroplanstexterna för fritidshemmen och att du kan utgå från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du deltar i möten med ditt arbetslag, kollegialt lärande och/eller på konferenser.

Kvalifikationer


Främjar kreativitet, nyfikenhet och tilltro.
Har ambitionen och viljan att vara med och utveckla digital lärande inom fritidshemmets verksamhet.
Kan genomföra utvecklingssamtal där elevernas lärande och utveckling diskuteras.
Planerar undervisning som utgår från elevers behov, intressen och erfarenheter.

Skarpnäcks skolas vision: Hjärna, hjärta, hälsa!
Välkommen med din ansökan

Övrigt

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Lärare mot fritidshem till Skarpnäcks skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen