pedagogjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Biträdande rektor med intresse för det digitala

Ansök nu

Biträdande rektor med intresse för det digitala

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Arbetsplatsbeskrivning

Söderholmsskolan – en skola med hjärta - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam med cirka 360 elever från förskoleklass till åk 6. På Söderholmsskolan arbetar cirka 60 anställda i olika arbetslag. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans vision - en skola med hjärta - genomsyrar hela verksamheten och bidrar till en arbetsplats att trivas på med mycket skratt och stor sammanhållning.

Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, ett arbetslag på mellanstadiet samt ett arbetslag bestående av våra praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4–6. På Söderholmsskolan ska varje elev få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att påverka sin egen framtid.

Skolledningen består i dagsläget av rektor, en biträdande rektor med ansvar för lågstadiet och fritidsverksamheten samt en administrativ chef med ansvar för bland annat ekonomi, städ, lokaler och kök. Skolledningen bestod tidigare av två biträdande rektorer och ska nu återgå till den bemanningen då det skapar bättre förutsättningar för ledningsgruppen att leda och utveckla verksamheten och personalen som arbetar i den.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, socialpedagog, speciallärare samt skolsköterska. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi tror på ett elevnära skolledarskap där förmågan att bygga förtroendefulla relationer blir avgörande då vi genom forskning vet att graden av förtroende mellan skolledare och medarbetare i en skola gör stor skillnad både för hur de arbetar tillsammans och för elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt. Vårt ledarskap bygger på relationer där ledarskapet förvärvas genom samverkan, kommunikation och dialog. Vi vill att mål och uppdrag ska vara tydliga för medarbetarna och skolledningen skall arbeta för att stödja och främja medarbetarnas lärande, utveckling och trivsel.

Besök oss på Instagram för att se olika delar av vår verksamhet. Sök på Söderholmsskolan, Stockholms stad, och håll utkik efter det röda hjärtat. 

Arbetsbeskrivning

Den biträdande rektor vi söker är en trygg, positiv och erfaren pedagogisk ledare med ansvar för årskurserna 4–6 samt de praktiskt estetiska ämnena. Arbetet omfattar allt från personalens arbetstider till att förverkliga pedagogiska visioner för verksamheten. Det är ett mångfacetterat arbete i en ständigt omväxlande och dynamisk miljö. Det är utvecklande, utmanande, givande och blir aldrig långtråkigt. Ledningsgruppen är idag mycket rutinerad och engagerad och vi ger vårt yttersta för att Söderholmsskolan ska bli den bästa skolan för alla elever och all personal som är här varje dag. Vi tycker att detta är världens viktigaste och roligaste jobb och parallellt med ett professionellt arbetssätt värdesätter vi en givande och inkluderande arbetsmiljö med hög trivsel, välmående, värme och skratt, mycket högt.    

Rollen innefattar även att leda skolans digitaliseringsarbete. Med digitalisering menar vi nya sätt att tänka, kommunicera och arbeta med hjälp av ny teknik och digitala verktyg. Det kan också handla om att tillämpa befintlig teknik på nya sätt för att effektivisera och utveckla arbetssätt. Du kommer att leda och ansvara för skolans digitaliseringsprocess samt den dagliga driften av digitala enheter och program. Du kommer att vara skolans kontaktperson gällande IT (ITKP) och fungera som en länk mellan skolan, Utbildningsförvaltningen, skolans personal samt vårdnadshavare. I uppdraget ingår att till en början utvärdera skolans nuvarande digitala position och utifrån den skapa en plan för utveckling av detta område för hela skolan. Den befintliga skolledningen har ett stort intresse av att utvecklas inom detta område och vi planerar att tillsätta en digital utvecklingsgrupp med skolans förstelärare i IKT samt representanter från skolans olika verksamhetsområden.  

Som biträdande rektor har du personalansvar för pedagogisk personal. Detta innefattar medarbetarsamtal och lönesamtal med dina medarbetare. Det innefattar även löpande arbetsledning, att finnas på plats på skolan och vara tillgänglig för personalen, att hantera konflikter och svåra samtal vid behov och att alltid säkerställa att gällande lagar och regelverk efterföljs. Stockholms stad erbjuder många stödfunktioner för skolledare gällande exempelvis avancerade frågor inom HR och juridik. Som en del i det pedagogiska ledarskapet genomför biträdande rektor regelbundna verksamhetsbesök.

Tillsammans med rektor ansvarar du för att driva verksamheten enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål i skolans verksamhetsplan. Du ingår, tillsammans med rektor, biträdande rektor och administrativ chef i skolans ledningsgrupp. Du ingår även i elevhälsoteamet. Som person ser du sammanhang och tar ansvar för helheten och du delar vårt engagemang i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter i undervisningen oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Kvalifikationer

Du har lärarexamen med behörighet för grundskola.

Du har arbetat som skolledare eller har erfarenhet av att arbeta som arbetslagsledare och har gått en utbildning i ledarskap.

Du har god erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt och har kunskaper och erfarenhet av bedömning i formativt syfte och systematiskt kvalitetsarbete.

Du besitter kunskap om gällande lagstiftning och styrdokument för förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Du har betydande erfarenhet av att leda processer inom IT-utveckling, har en god kompetens när det gäller att hantera webbplatser, molntjänster, sociala medier samt en teknisk kompetens.

Du kan arbeta målinriktat genom analys och reflektion över verksamhetens behov och resultat.

Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

Som chef i Stockholms stad och för att passa i rollen som biträdande rektor hos oss är du:

Strukturerad; planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Kreativ; kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Flexibel; har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Mål- och resultatorienterad; arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.

Utvecklingsinriktad; är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.

Kravställande; ger uttryck för tydliga och höga förväntningar samt krav. Följer upp hur medarbetarna har uppfyllt dessa.

Tillitsfull; visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen.

Tydlig; kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Följer upp.

Relationsskapande; är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer

Övergripande; ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Kulturellt medveten; värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Samarbetsvillig; arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.

En erfaren och trygg ledare; leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Biträdande rektor med intresse för det digitala

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen